singleton
 

סכמה היא אחת מהמובילות בעולם בפיתוח אלגוריתמים גנטיים לאופטימיזציה של פתרון בעיות בעלות רמת סיבוכיות גבוהה, ויישומן לצורך אופטימיזציה של רשתות סלולר בעולם (Wireless Optimization).

   
 
הצורך העסקי
חברת סכמה עמדה בפני פיתוח מערכת CDMA Optimizer המיועדת לביצוע אופטימיזציות של רשתות סלולריות המבוססות על טכנולוגית CDMA (כדוגמת חב' פלאפון בישראל).

החברה חיפשה בית תוכנה שיוכל לפתח GIS Front End ולבצע אינטגרציה למערכת המיישמת את האלגוריתמים שפותחו בסכמה בזמני תגובה קצרים ביותר.

סמנכ"ל הפיתוח של החברה, מר שי פרקש, הגדיר את התשתית הטכנולוגית הרצויה לפיתוח המוצר - סביבת ArcView 8 המאפשר פיתוח מערכות GIS בהיקף גדול.

   
 
הפתרון
סינגלטון פיתחה עבור הלקוח את מערכת CDMA Optimizer - מערכת המבוססת על האלגוריתמים הגנטיים שפותחו בסכמה ומאפשרת למהנדסי רשת סלולרית המבוססת על טכנולוגית CDMA לבצע אופטימיזציה לפריסת הרשת.

המוצר כולל ממשק משתמש מתוחכם ביותר המבוסס ברובו על ההיבט הגיאוגרפי של הנתונים. כמו-כן המוצר כולל כלים גיאומטריים שונים לחקירה וטיפול בנתונים בשניים ובשלושה ממדים.

המוצר מאפשר בין היתר ביצוע תחזיות (Predictions) של התפשטות גלי הרדיו במרחב, ביצוע סימולציות (Simulations) המדמות את פעולת הרשת כולל יחידות קצה המפוזרות במרחב, ומדגימות פיזור במרחב של פרמטרים שונים כגון עוצמות שידור, נפחי תנועה, ועוצמות קליטה.

המערכת פותחה בסביבת חלונות על-גבי תשתיות ESRI ArcView 8 ותוך אינטגרציה עם רכיבי ושרתי תוכנה שונים שפותחו בסינגלטון ובסכמה.

   
 
   
 
התוצאה
סכמה עמדה בלוחות הזמנים הנוקשים לפיתוח מוצר CDMA Optimizer שהוכתבו בידי שוק הסלולר העולמי.
המוצר הותקן אצל מספר לקוחות של סכמה בעולם אשר ביצעו באמצעותו אופטימיזציות לרשתות CDMA שונות.
   
 
איורים
 
  1. טופס הזנה נתוני האתר
  2. הצגה גראפית בשני הטלים דו-ממדיים של מרחב Antenna Pattern התלת-ממדי
  3. חתך צד של מפת גבהים המדגים קו ראייה בין אנטנה לבין מכשיר נייד בנקודה נתונה
   
 
   
 
CDMA Optimizer System
   
 
   
High End GIS
 
3D Graphics Algorithms
 
 Spatial Analysis  
   
Statistics
חזרה...